Organisatie

Bij en voor Museum Kinderdorp Neerbosch werken:

EstherBánkiV3
Directeur

Esther Bánki

e.banki@vantlindenhoutmuseum.nl

Communicatie en marketing

Rosanna Pak

Webbeheer & vormgeving

Maurice Hampsink, STUD!O 149

Projectmedewerkers en vrijwilligers

We hebben een enthousiaste groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers treden in onze organisatie op als gastvrouw of gastheer, rondleider, onderzoeker, registrator en/of medewerker behoud en beheer van de collecties en het archief.

 

Wilt u ook vrijwilliger worden? Stuur dan een bericht aan info@vantlindenhoutmuseum.nl.

Onze missie

Museum Kinderdorp Neerbosch vertelt het verhaal van Kinderdorp Neerbosch van 1863 tot 2000. Het is een plek van inspiratie, reflectie, waar men kennis kan maken met de levende sociale geschiedenis. Het verhaal kent vele dimensies en sluit aan bij actuele en universele thema’s als veerkracht, verdriet, vallen en opstaan en optimisme. Het museum stelt zich daarbij continu de vraag hoe jongeren opgroeien en hun identiteit ontwikkelen, ook in moeilijke omstandigheden. Op deze weg werken we in ons programma samen met jeugdzorg, onderwijs, wetenschap en de erfgoedsector.

Museumcommissie

De museumcommissie is een klankbord voor de museumstaf. De commissie adviseert het bestuur over de koers van het museum en de uitvoering van het museumbeleid van de organisatie. De leden komen uit het onderwijsveld, de jeugdzorg en de cultuurhistorische sector. De leden zijn:

  • Jan Brauer (voorzitter) – Historicus, beleidsadviseur
  • Leon Gruppelaar – Historicus, oud-coördinator Nijmeegse Huis van de Geschiedenis
  • Joost Jansen – Docent Dominicuscollege Nijmegen
  • Marieke van der Ven – Kinder- en jeugdpsycholoog

Ds G. Boerstichting

Zowel het gebouw als de collectie van Museum Kinderdorp Neerbosch is eigendom van de Ds G. Boerstichting. Dit is een uit de jeugdzorg voortgekomen steunstichting. De stichting werd in 1975 opgericht met als doelstelling het steunen van projecten voor de ‘welzijnszorg voor minderjarigen’ en het exploiteren van Museum Kinderdorp Neerbosch. De stichting heeft een ANBI-status, KvK-nummer 41055148.

 

Jaarrekeningen & jaarverslagen

U kunt hier de jaarverslagen van het toen genaamde Van ’t Lindenhoutmuseum van de afgelopen jaren inkijken.

Download hier de jaarrekening 2023

Download hier de jaarrekening 2022

Download hier de jaarrekening 2021

Download hier het jaarverslag 2021

Download hier de jaarrekening 2020