Gebouw

De jonge Van ‘t Lindenhout is, geïnspireerd door het Woord God’s, gestart met zijn wezenopvang. ‘God is een vader der Weezen’, de bijbeltekst die hij gebruikte als inspiratiebron, is nog steeds te lezen in het museum. De weeskinderen krijgen een opvoeding waarin het evangelie een grote rol speelt: op de lagere school begint iedere ochtend met zang en gebed, tussen de middag moeten alle wezen enkele verzen uit de Bijbel lezen en op zondagochtend en donderdagavond houdt Van ‘t Lindenhout zelf godsdienstoefeningen.

 

De oude Weezenkapel

Tussen 1872-1873 wordt er een derde weeshuis gebouwd op Neerbosch, met daarin slaapzalen, schoollokalen en een kapel. Op 10 juli 1873 wordt de eerste ‘Weezenkapel’ ingewijd door Ds. Hoogerzeil, predikant te Arnhem. In deze weezenkapel zijn 350 zitplaatsen. Het schoollokaal en de kapel bevinden zich op de begane grond en zijn gescheiden door grote deuren. Deze deuren worden bij grote gelegenheden opengeschoven zodat er in de kapel meer ruimte is voor toehoorders.

 

De nieuwe Weezenkapel

Door de explosieve groei van de Weesinrichting is deze eerste Weezenkapel al snel te klein. In april van 1879 besluit het bestuur tot de bouw van een nieuwe kapel. In het najaar van dat jaar wordt 8000 gulden  bij elkaar gezongen door het ‘zang- en muziekgezelschap der weezen’ voor het bouwfonds van de kapel. Van ‘t Lindenhout kiest om een ontwerp te laten maken door een architect. Dit ontwerp wordt gratis geleverd door de invloedrijke Nijmeegse architect Bert Brouwer. Vervolgens wordt het gebouw in z’n geheel neergezet door de weesjongens, onder leiding van meester timmerman van Yperen en meester metselaar Fooy. De bouwkosten bedragen circa 30.000 gulden.

 

In 1881 starten de jongens met de fundamenten van de nieuwe Weezenkapel. Met het oog op eventuele overstromingen is de kerk gebouwd op een kelder voor de opslag van levensmiddelen. Van ‘t Lindenhout vertelt vol trots dat ‘minstens 2000 mud aardappelen of andere levensmiddelen’ hier kunnen worden opgeslagen. Tegen de keldermuren is een kunstmatige heuvel opgeworpen, zodat het lijkt dat de kerk op een terp is gebouwd. De grond van deze heuvel kwam uit het plantsoen voor de kleermakerij. Daar is een vijver gegraven, zodat men bij een eventuele brand beschikte over water. Tijdens het regenachtige Jaarfeest op 30 augustus 1882 wordt de nieuwe kapel ingewijd.

De gevelsteen en torenspits

Op 26 juli 1882 schenkt de heer J. Pott de Weesinrichting de gevelsteen. De steen is in de vorm van een cartouche met centraal het woord Beth-el (huis van God). De heer J. Pott heeft met het werk op ‘de Stedelijke Tentoonstelling en Wedstrijd voor Nijverheid te Deventer’ een prijs gewonnen. Van ‘t Lindenhout is zeer blij met de schenking en geeft deze een centrale plaats op de voorgevel van de kapel. In 1891 krijgt de kapel de spits, die zorgt voor het karakteristieke uiterlijk. Deze ranke spits wordt gebouwd en ontworpen door de gebroeders Houtman, oud-wezen die inmiddels in Den Haag een eigen bedrijf hadden. De gebroeders Houtman, die in de weesinrichting het vak van timmeren hebben geleerd, bouwen de spits op de toren van de kapel als dank voor hun opleiding en verzorging.

 

Het orgel

In mei 1883 wordt een orgel aangekocht voor de Weezenkapel. Dit kleine orgel is niet luid genoeg en is in 1892 al vervangen voor een groter orgel gemaakt door D.G. Steenkuil. Het huidige orgel wordt in 1936 geschonken door de Oud-Weezen van Neerbosch en gebouwd door de firma Bakker en Timmenga. Het nieuwe instrument heeft twee klavieren en een vrij pedaal en telt 27 registers. Het orgel bevindt zich op de galerij direct boven de ingang van de kapel. Tijdens de restauratie van het orgel in 1963, bij het honderdjarig bestaan van de instelling, wordt onder andere de mixtuur verhoogd en het ontbrekende cornetregister alsnog toegevoegd.

 

 

Modernisering en Rijksmonument in 2001

In 1967 wordt de kerk grondig verbouwd, bij het ruim 100-jarig bestaan van Kinderdorp Neerbosch. De renovatie en verbouwing wordt uitgevoerd onder leiding van ir. J.J. Tuynenburg Muys. De gele glas-in-lood ramen verdwijnen om plaats te maken voor helder glas. De oude banken die in een cirkel rond de preekstoel stonden verdwijnen, evenals de enorme preekstoel zelf. Het geelbruine houtwerk werd overgeschilderd in grijs en wit. Op 17 december 1967 hield Ds. S. de Boer de eerste dienst in de gerestaureerde kerk.

 

In 2001 wordt het gebouw een Rijksmonument. Tegenwoordig is de kapel het oudste protestantse bidhuis in Nijmegen, al worden diensten niet meer gepraktiseerd, aangezien het gebouw sinds 1999 gebruikt wordt als museum.

1872
Start van het derde weeshuis met slaapzalen, schoollokalen en kapel

 

1873
Op 10 juli wordt de eerste Weezen-Kapel met 350 zitplaatsen ingewijd

 

1879
In april besluit het bestuur tot het bouwen van een nieuwe kapel, omdat er onvoldoende ruimte is voor 450 kinderen van Neerbosch

 

1879
In het najaar verzamelt het zang- en muziekgezelschap der weezen 8000 gulden voor de bouw van een nieuwe kapel

 

1881
Op 22 juni zijn de fundamenten voor de nieuwe kapel klaar

 

1882
Op zaterdag 22 juli leggen de jongens met Baas van Yperen de pannen op het dak van de kapel

 

1882
Op 26 juli schenkt de heer J. Pott de gevelsteen

 

1882
Op 30 augustus wordt de nieuwe Weezenkapel ingewijd

 

1883
In mei wordt een orgel aangekocht voor de Weezenkapel

 

1891
De torenspits wordt ontworpen en gebouwd door de gebroeders Houtman

 

1892
Het orgel wordt vervangen voor een groter orgel gemaakt door D.G. Steenkuil

 

1913
De noodkeuken aan de achterzijde van de kapel wordt geschikt gemaakt als catechisatielokaal

 

1923
Oud-Wezen schenken de klok, gegoten door A.D. van Bergen, bij het 60-jarig bestaan van Neerbosch

 

1936
Het huidige orgel wordt geschonken door de Oud-Weezen van Neerbosch en gebouwd door de firma Bakker en Timmenga

 

1938
Schenken de Oud-Weezen bij het 75-jarig bestaan de opgang naar de kapel

 

1967
De kerk wordt grondig verbouwd

 

1985
Ds. G. Boerstichting wordt eigenaar van de kapel

 

1999
De kapel wordt de nieuwe locatie van Van ’t Lindenhoutmuseum

 

2001
Rijksmonument

 

2010
Groot onderhoud exterieur

 

2013
Groot onderhoud interieur, verwijderen van houtzwam en glanzende houtmier