Begraafplaats

Het Weezenkerkhof ligt niet al te ver van Museum Kinderdorp Neerbosch vandaan. De begraafplaats ligt er al heel lang, en ook vandaag de dag kan er nog steeds begraven worden. De begraafplaats is bestemd voor huidige én oude bewoners van Neerbosch. Er wordt niet geruimd en de begraafplaats is klein met een beperkt aantal plekken.

Er zijn naar schatting 526 begravingen, waarschijnlijk liggen er 480 (wees-)kinderen begraven. Een dergelijke kinderbegraafplaats is uniek in Nederland. De begraafplaats wordt beheerd door Stichting Memento Mori. Kijk voor de openingstijden van de begraafplaats en meer informatie op weezenkerkhof.nl.

1878

Het Nijmeegse gemeentebestuur verleent toestemming voor de aanleg van een begraafplaats bij de Weesinrichting Neerbosch. Het tijdschrift ‘Het Oosten’ (31 juni 1878) wekelijks uitgegeven door de drukkerij van Weesinrichting Neerbosch meldt het volgende: ‘Wij zijn bezig om een eigen kerkhof in gereedheid te brengen, zodat de Weesinrichting naar wij hopen spoedig in het bezit zal komen van een eigen begraafplaats. Wij hebben altijd zeer begeerd, dat onze weezen, die de Heere God uit ons midden weg mocht nemen, ook in den dood bij elkaar zouden rusten’.

 

De Gemeenteraad van Nijmegen gaf op 27 september 1878 toestemming om in de zuidwesthoek van het terrein van de Weesinrichting Neerbosch te mogen begraven.

 

1879

In de loop van het jaar wordt de nieuwe begraafplaats van de Weesinrichting Neerbosch in gebruik genomen. Waarschijnlijk was de eerste wees die er begraven werd Willem Langeveld op 30 juni 1879.

 

1880

Op 16 februari 1880 overlijdt bestuurslid D.J. Molijn. Op de begraafplaats is nu zijn grafsteen de oudste nog zichtbare steen. Bijzonder is het gebruik van initialen: DJM.

 

1918

Johannes van ’t Lindenhout, overleden op 22 januari 1918 wordt begraven naast zijn vrouw, Hendrina Sipman. Zij overleed op 4 april 1900. Rondom Van ‘t Lindenhout liggen wezen en medewerkers begraven.

 

1934

Op Oud Weezendag (Hemelvaart) is de onthulling van een monument op de begraafplaats. Het is een oud-wezen monument dat aandacht vraagt voor de overleden kinderen van Neerbosch.

 

1944

Op de begraafplaats, in het gedeelte van de nu nog zichtbare kindergraven, rust onder andere de weesjongen Cornelis Zijlstra. Een scherf van een splinterbom is hem in de winter van 1944 fataal geworden.

 

1951

De begraafplaats wordt uitgebreid, een verdubbeling van de oppervlakte, hiermee komt ruimte voor nieuwe begravingen. De omringende sloot verdwijnt. De ingang wordt verplaatst en er komt een ander hekwerk.

 

2000

Rond 2000 verlaat de jeugdzorginstelling Lindenhout het terrein van Kinderdorp Neerbosch. Het terrein wordt inclusief de begraafplaats verkocht aan projectontwikkelaar Plegt-Vos/Neerbosch CV.

 

2017

Eind 2017 neemt de Gemeente Nijmegen het openbare gebied over van Kinderdorp, de begraafplaats blijft in eigendom van Neerbosch CV.

 

2018

Een drietal bewoners van het Kinderdorp verenigen zich in de werkgroep Memento Mori, met als doel de begraafplaats te inventariseren en te revitaliseren. De begraafplaats is het waard om uitgebreid onderzocht te worden. Ook wil de werkgroep de staat van de begraafplaats verbeteren.

 

2018

De in 2017 opgerichte werkgroep krijgt een juridische statuur, in maart 2018 is Stichting Memento Mori een feit. De naam is geïnspireerd op de tekst op de oude toegangspoort en betekent ‘gedenk te sterven’. De doelen van de stichting zijn onderhouden, revitaliseren en onderzoeken. Belangrijk is het onderzoek naar de overleden personen begraven op het Weezenkerkhof.

 

2019

Vanaf 23 juli 2019 is Stichting Memento Mori eigenaar van het Weezenkerkhof Neerbosch. Voor zichtbaarheid plaatst de stichting een informatiebord naast de toegangspoort. Tijdens de NL-doet 2019 wordt een as strooiveldje gerealiseerd.

 

2020

Naar aanleiding van een luchtfoto van rond 1957 wordt de padenstructuur opnieuw aangelegd; een boerengrindpad. Op de begraafplaats is een bankje geplaatst om tot rust te komen. Op de begraafplaats zijn geen faciliteiten, maar gezien de warme, droge zomers, is een handpomp geplaatst voor de nieuwe aanplant.

 

2021

Ondanks corona kunnen de activiteiten rondom de begraafplaats doorgaan. Aan de natuur bij de begraafplaats zijn de nodige verbeteringen gedaan. Met de afdeling Geowetenschappen van de TU Delft is contact gelegd over mogelijk grondonderzoek naar de grote hoeveelheid verloren graven op het Weezenkerkhof.

 

2022

Het opknappen van de natuur rondom de begraafplaats zet door, zelfs na de tegenslag van de storm Eunice. De onderzoeken van de TU Delft geven geen duidelijkheid op welke plekken in het verleden begraven is. De archeologieopleiding van Saxion en een vrijwilliger met onderzoekservaring pakken verder onderzoek op. De oude toegangspoort (1909) is gerestaureerd door de smederij van het Agrarisch Museum uit Overasselt.

 

2023

De begraafplaats wordt uitgebreid met een in-memoriam bankje, uitstrooimogelijkheden en plekken voor urnen. Studenten van Saxion gaan op onderzoek naar het begraafpatroon van de verloren graven. Er wordt aan een online database gewerkt met informatie over de overleden personen.