Archief

Het archief van de Weesinrichting vormt de kern van de collectie. Het bestaat uit uitgaven van de Neerbossche drukkerij, persoonlijke pupillendossiers en uitgebreid fotomateriaal. De collectie bevat een onschatbare waarde aan informatie over het verleden van het kinderdorp. Via deze beelden en teksten kunnen we het verleden terug tot leven brengen. Zo is er een boeiend en zeer herkenbaar verhaal te vertellen.

 

Neerbosch’ drukkerij

De weeshuisdrukkerij start in 1870. De weesjongens werden opgeleid tot vaklieden door de werkmeesters van de drukkerij, zetterij en binderij. Een indrukwekkende hoeveelheid boeken, tijdschriften, liederenbundels, kalenders en almanakken voor volwassenen en de jeugd rolden van de persen. Het was de derde grootste drukkerij van Gelderland. En Neerbosch’ trots. De uitgebreide collectie van uitgegeven publicaties, met name van de tijdschriften en weekbladen, geven een goed historisch overzicht van de ontwikkeling van de weesinrichting. En van het dagelijkse leven. Enkele voorbeelden hiervan zijn ‘Het Oosten’ (1871-1961) en ‘De Vriend des Huizes’ (1883-1962).

 

Archief met dossiers van oud-bewoners

De dossiers bevatten informatie over de vroegere bewoners. In de beginjaren worden de kinderen genoteerd in de ‘Gekomen en Vertrokken pupillen’ boeken. Maar vanaf de invoering van de Kinderwetten in 1905 is men bij wet verplicht om structureel informatie vast te leggen in een persoonlijk dossier. Hierin staat onder andere waar de kinderen vandaan komen, wie de voogdij heeft en nadere familie bijzonderheden. Dit is in feite de eerste stap in de professionalisering van de jeugdzorg. In Neerbosch staan nu nog ruim 7000 van dergelijke kinderdossiers.